Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thông tin

Tuyển sinh viên tham gia hoạt động cộng đồng

Tuyển sinh viên tham gia hoạt động cộng đồng

Giới thiệu về Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Giới thiệu về Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thông tin tuyển sinh ĐẠI HỌC CHÍNH QUI năm 2019 - IESEM

Thông tin tuyển sinh ĐẠI HỌC CHÍNH QUI năm 2019 ...

Sự kiện

Khóa Thạc sỹ quốc tế (IMES4) ngành Môi trường liên kết với Đại học Liège (VQ Bỉ) ra trường

Khóa Thạc sỹ quốc tế (IMES4) ngành Môi trường liên ...

Ngày 10/4/2019, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng ...

IESEM tham gia Ngày hội Sống Xanh năm 2019 IESEM tham gia Ngày hội Sống Xanh năm 2019

Hoạt động khoa học - Hợp tác quốc tế

International Workshop of the RENEWABLE Project - Removal of Nutrients in Wastewater Treatment via Microalgae and Biofuel/Biomass Production for Environmental Sustainability in Vietnam

International Workshop of the RENEWABLE Project - Removal of Nutrients ...

Dự án RENEWABLE với quan điểm xem "nước thải là nguồn tài nguyên", sử dụng các thành phần ô nhiễm trong nước thải...

Hội thảo kết nối mạng lưới liên kết giữa Đông Nam Á và Châu Âu trong dự án tái chế nhựa SEA-PLASTIC-EDU

Hội thảo kết nối mạng lưới liên kết giữa Đông ...

Mạng lưới liên kết giữa Đông Nam Á - Châu Âu để xây dựng năng lực giáo dục và đào tạo về lĩnh vực tái chế...

Hội thảo “Môi trường và phát triển bền vững: Ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie - Bruxelles”

Hội thảo “Môi trường và phát triển bền vững: Ưu ...

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ vùng Wallonie - Bruxelles...

Đơn vị liên kết