Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thông tin

Chương trình nghiên cứu 2018 dành cho Học sinh THPT

Chương trình nghiên cứu 2018 dành cho Học sinh THPT

Chúc mừng ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường đạt chuẩn AUN-QA

Chúc mừng ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường đạt chuẩn AUN-QA

Thông báo tổ chức Seminar: Environment vs World wide Demography

Thông báo tổ chức Seminar: Environment vs World wide Demography

Hoạt động khoa học - Hợp tác quốc tế

Hội thảo kết nối doanh nghiệp và cựu sinh viên ngành quản lý tài nguyên môi trường năm 2018

Hội thảo kết nối doanh nghiệp và cựu sinh viên ...

Vào ngày 15/12/2018, tại hội trường E3.02 trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã diễn ra "Hội nghị kết nối Doanh...

The Kick-off meeting conference of SEA- PLASTIC- EDU project of ERASMUS+

The Kick-off meeting conference of SEA- PLASTIC- EDU project of ...

The South East Asia-Europe Network for building training and education capacities in Plastic Recycling in Laos and Vietnam with emphasis on quality,...

Kinh nghiệm và thành tựu trong Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của IESEM trong 5 năm gần đây

Kinh nghiệm và thành tựu trong Nghiên cứu khoa học ...

Trong những năm qua, Viện đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh/thành...

Đơn vị liên kết