10 lĩnh vực sinh viên ra trường có tỷ lệ việc làm cao nhất

29-05-2023

10 lĩnh vực sinh viên ra trường có tỷ lệ việc làm cao nhất

  • Môi trường, Nông-Lâm-Thủy sản” là hai lĩnh vực dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên có việc làm, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong 22 lĩnh vực đào tạo, Môi trường và Bảo vệ môi trường dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm 2021. Theo đó, trừ năm 2019, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp trong giai đoạn này luôn trên 90%.

 Các lĩnh vực được thí sinh ưa chuộng nhất như Kinh doanh và Quản lý, Máy tính và Công nghệ thông tin trong ba mùa tuyển sinh gần đây đều trong top 10 về tỷ lệ sinh viên có việc làm, lần lượt 92,2 và 93,5%. Năm ngoái, trong khoảng nửa triệu sinh viên nhập học, số chọn hai lĩnh vực này là 26% và 13%.

Thông tin được nêu trong báo cáo tình hình việc làm của sinh viên giai đoạn 2018-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công bố sáng 26/5.

 Đó là một thông tin đáng mừng cho các Khối ngành Môi Trường hiện nay!

Nguồn: https://vnexpress.net/10-linh-vuc-sinh-vien-ra-truong-co-ty-le-viec-lam-cao-nhat-4610419.html