20 học viên cao học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ

29-08-2020

Ngày 29/08/2020 trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho 20 học viên cao học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại các phòng Nghiên cứu 1, 2, 3 của trường.

Đến tham dự, lắng nghe và nhận xét các bài báo cáo là các giảng viên, các nhà khoa học, các nhà quản lý bên lĩnh vực Môi trường. Chất lượng các bài báo cáo được Hội đồng đánh giá rất cao, nhiều bạn đạt điểm xuất sắc và có bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Đây cũng là minh chứng cho chất lượng đào tạo của trường ngày càng nâng cao, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ: