Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thông tin

Thư gửi mời tham dự gặp mặt Kết nối cựu sinh viên năm 2017

Thư gửi mời tham dự gặp mặt Kết nối cựu sinh viên năm ...

Quỹ khuyến khích thế hệ trẻ bảo vệ môi trường Việt Nam (QTB)

Quỹ khuyến khích thế hệ trẻ bảo vệ môi trường Việt Nam (QTB)

Cuộc thi GREEN DESIGN dành cho sinh viên

Cuộc thi GREEN DESIGN dành cho sinh viên

Hoạt động khoa học - Hợp tác quốc tế

Seminar báo cáo kết quả đề tài NCKH cấp trường năm 2016

Seminar báo cáo kết quả đề tài NCKH cấp trường ...

Sáng ngày 09/04/2017 tại phòng B12.2 Viện KHCN & QL Môi trường tổ chức Seminar báo cáo kết quả NCKH của các đề...

Hội thảo quốc tế với chủ đề:

Hội thảo quốc tế với chủ đề: "Valorization of ...

Sáng ngày 4/4/2017, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM kết hợp với...

Kinh nghiệm và thành tựu trong Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của IESEM trong 5 năm gần đây

Kinh nghiệm và thành tựu trong Nghiên cứu khoa học ...

Trong những năm qua, Viện đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh/thành...

Đơn vị liên kết