Chào mừng ngày Môi trường Thế giới năm 2021

05-06-2021
 Chào mừng ngày Môi trường Thế giới (World Environment Day – WED) 05.06.2021

1. Ngày môi trường thế giới là gì? Nhằm mục đích gì?
- Để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của ngày, chúng ta quay ngược thời gian về ngày 05/6/1972 tại Stockhoml, Thụy Điển. Tại đây đã diễn ra hội nghị Liên Hợp Quốc về các vấn đề con người và môi trường đã được đưa ra thảo luận trước tình hình môi trường đang bắt đầu trở nên xấu dần.
- Với mục đích nâng cao hiểu biết của mọi người về tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích các người dân và các chính phủ tổ chức thực hiện hoạt động cải thiện môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
2. Chủ đề ngày Môi trường Thế giới năm 2021 sẽ diễn ra như thế nào?
-Nhằm ngăn chặn sự suy thoái của các hệ sinh thái và khôi phục chúng để đạt được các mục tiêu toàn cầu. Chỉ với các hệ sinh thái lành mạnh, chúng ta mới có thể nâng cao sinh kế của người dân, chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự sụp đổ của đa dạng sinh học ...Vì vậy, chủ đề năm 2021 mang tên “Phục hồi hệ sinh thái” được biết đến, sự kiện năm nay sẽ được tổ chức tại Pakistan.
3. Hành động gì trong ngày đặc biệt này?
- Việc phục hồi có thể diễn ra theo nhiều cách như:
+ Tích cực trồng cây hoặc bằng cách loại bỏ các áp lực để thiên nhiên có thể tự phục hồi
+ Thay đổi không gian sống xanh
+ Thu gom rác xung quanh khu vực