Chúc mừng Sinh viên IESEM bảo vệ thành công khoá luận Tốt nghiệp khoá 2019 - 2023

21-08-2023
Chúc mừng Sinh viên IESEM bảo vệ thành công khoá luận Tốt nghiệp khoá 2019 - 2023
  • Vừa qua ngày 19/8 - 20/8/2023 Sinh viên Viện KHCN&QLMT - IUH tham gia buổi “Bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp” cho sinh viên 2 nhóm ngành QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.
  • Chúc mừng các bạn sinh viên vừa hoàn thành bước quan trọng trong hành trình học tập! Bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, các bạn đã vượt qua thách thức và hoàn thành bảo vệ khoá luận tốt nghiệp một cách xuất sắc.
  • Đây là sự khẳng định rõ ràng về kiến thức và năng lực của các bạn. Chúc các bạn sẽ tiếp tục phấn đấu, xây dựng thành công trong tương lai và đạt được những mục tiêu cao mới!
Xem thêm hình ảnh tại đây: