Chương trình Chiến sĩ nhí Xanh 2023 - Cùng nhìn lại

24-06-2023
CHIẾN SĨ NHÍ XANH - 2023

Ngày 1/6/2023, ngày Quốc tế Thiếu Nhi, Viện KHCN và QLMT tổ chức hoạt động: “Tìm hiểu về cây xanh - Làm sạch rác thải nhựa” tại công Viên Gia Định cho toàn thể các bé của gia đình IESEM !