Giới thiệu chung Bộ môn Công nghệ môi trường

01-06-2017

Bộ môn CNMT được thành lập ngay từ khi Viện KHCN&QL Môi trường được thành lập vào năm 2006.

Bộ môn Công nghệ Môi trường có 14 giảng viên bao gồm 1 Phó giáo sư, 1 Tiến sỹ, 4 nghiên cứu sinh và 8 thạc sĩ. Nhiều giảng viên đã tốt nghiệp các trường ở nước ngoài, như CHLB Đức, Nhật và Bỉ.

Ngoài đội ngũ cơ hữu, thông qua các dự án hợp tác quốc tế, hàng năm Viện KHCN&QL Môi trường còn mời nhiều chuyên gia quốc tế tổ chức trao đổi thông tin cho sinh viên, giúp sinh viên có dịp làm việc với chuyên gia nước ngoài, cập nhật tri thức tiên tiến và luyện kỹ năng Anh ngữ.

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các hệ:

-Đại học chính quy, Đại học tiên tiến,

-Cao học chính quy,

-Tham gia trợ giảng Cao học liên kết với Đại học Liege (BỈ)

Hiện nay chương trình đại học công nghệ môi trường đang chuẩn bị cho kiểm định theo AUN-QA vào năm 2018.

Số lượng sinh viên ngành CNMT mỗi năm nhập học từ 150 đến 300 cho các hệ.

Cơ sở vật chất

Đào tạo ngành Công nghệ Môi trường của Viện KHCN&QL Môi trường theo hướng ứng dụng. Sinh viên có nhiều thời gian thực hành trong các phòng thí nghiệm và phòng thực hành chuyên sâu. Hiện nay trường đang được Ngân hàng Thế giới cấp kinh phí để xây dựng cơ sở mới với diện tích trên 20ha. Viện Viện KHCN&QL Môi trường cũng thuộc một trong những đơn vị được nhận một cơ sở mới hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu.