Đăng ký bảng điểm và Hỗ trợ Online

01-06-2023

Để hỗ trợ tốt các vấn đề học vụ và đăng ký bảng điểm/ Kết quả học tập của sinh viên, Viện KHCN & QLMT đã tạo link để sinh viên đăng ký.

Sinh viên vui lòng điền nội dung cần hỗ trợ chi tiết, rõ ràng. Giáo vụ sẽ không phản hồi những yêu cầu không phù hợp và không cụ thể. Sau khi giải quyết Giáo vụ sẽ phản hồi qua email SV đã đăng ký

- Về đăng ký in bảng điểm, Giáo vụ sẽ in, trình ký, đóng dấu và phản hồi thời gian qua email để lên nhận.

Link Đăng ký hỗ trợ: Tại đây