Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6/2019

27-06-2019

Viện KHCN & QL Môi trường xin chúc mừng 04 bạn sinh viên tốt nghiệp lại GIỎI và 85 sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2019

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp loại GIỎI:

1. Đinh Minh Thành - ĐHMT9A

2. Nguyễn Thị Mai Hường - ĐHQLMT10A

3. Mai Thị Bé Thi - ĐHQLMT10A

4. Nguyễn Trung Trực - ĐHMT11BTT

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ Tín chỉ. Xem tại đây

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ Tín chỉ. Xem tại đây