Danh sách sinh viên Thi xếp lớp Tiếng Anh TOEIC đợt cuối và danh sách sinh viên phải học Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2.

14-09-2017

Danh sách sinh viên của các Khoa (danh sách chưa thi đợt 1), sẽ thi vào ngày 23/09/2017

- Môn đọc

Môn nghe

 Danh sách các sinh viên phải học môn Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2  sẽ học bắt đầu vào ngày 18/09/2017.