Đội ngũ giảng viên

01-06-2017

TT

Họ và tên – Trách nhiệm

Nơi đào tạo

Chuyên môn

1

NCS. Vũ Đình Khang – Chủ nhiệm bộ môn

Đại học Liège (Bỉ)

Công nghệ xử lý nước (nước thải và nước cấp)

Công nghệ tái chế và thu hồi (Reuse and Recovery)

Ứng dụng tin học trong công nghệ môi trường (Mô phỏng, tối ứu hóa)

2

PGS.TS. Lê Hùng Anh – Viện trưởng

CHLB Đức

Công nghệ xử lý chất thải rắn, WtE, Năng lượng tái tạo

3

TS. Trần Thị Tường Vân

Đài Loan

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí, Kỹ thuật xử lý nước, Vật liệu nano và màng mỏng ứng dụng trong công nghệ môi trường

4

TS. Nguyễn Chí Hiếu

Đài Loan

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí, Kỹ thuật xử lý nước, Vật liệu nano và màng mỏng ứng dụng trong công nghệ môi trường

5

TS. Trần Mai Liên

Đài Loan

Kỹ thuật Hóa học và Vật liệu, Hóa phân tích

6

NCS. Trần Thị Ngọc Diệu

Đại học Liège (Bỉ)

Công nghệ xử lý nước thải, Công nghệ màng

7

GVC. Nguyễn Khánh Hoàng

Đại học Bách khoa Tp.HCM

Vi sinh môi trường, kinh tế sinh học

8

NCS. Nguyễn Văn Phương

Đại học KHTN Tp.HCM

Kỹ thuật Môi trường

9

NCS. Bùi Thị Ngọc Phương

Đại học Liège (Bỉ)

Công nghệ xử lý khí thải, Kỹ thuật thông gió và khống chế tiếng ồn

10

NCS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Đại học Liège (Bỉ)

Công nghệ xử lý chất thải rắn, Kỹ thuật tái chế

11

NCS. Cao Thu Thủy

Đại học Liège (Bỉ)

Công nghệ xử lý nước cấp, Công nghệ vi tảo

12

NCS. Đỗ Doãn Dung

Trong nước

Mô hình hóa, khoa học vật liệu

13

ThS. Cao Thị Thúy Nga

Đại học Bách khoa Tp.HCM

Công nghệ xử lý nước thải, Công nghệ vi tảo

14

NCS. Trương Thị Thu Hương

CH Liên bang Đức

Vi sinh Môi trường, Chỉ thị môi trường

 

Cán bộ, giảng viện Bộ môn Công nghệ môi trường và Đô thị thông minh