Đội ngũ giảng viên

01-06-2017

TT

Họ và tên – Trách nhiệm

Nơi đào tạo

Chuyên môn

1

ThS. Vũ Đình Khang – Trưởng bộ môn

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

Công nghệ xử lý nước thải, Ứng dụng tin học trong công nghệ môi trường

2

PGS.TS. Lê Hùng Anh – Viện trưởng

CHLB Đức

Công nghệ xử lý chất thải rắn, WtE, Năng lượng tái tạo

3

NCS. Trần Thị Ngọc Diệu – Viện phó

Đại học Liège (Bỉ)

Công nghệ xử lý nước thải, Công nghệ màng

4

ThS. Cao Thúy Nga

Đại học Bách khoa Tp.HCM

Công nghệ xử lý nước thải, Công nghệ vi tảo

5

ThS. Trần Thị Hiền

Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Công nghệ xử lý khí thải, Kỹ thuật thông gió và khống chế tiếng ồn

6

ThS. Ngô Xuân Huy

Đại học Bách khoa Tp.HCM

Công nghệ xử lý nước cấp, Kết cấu công trình

8

ThS. Bùi Thị Ngọc Phương

Đại học Liège (Bỉ)

Công nghệ xử lý khí thải, Kỹ thuật thông gió và khống chế tiếng ồn

9

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nhật Bản

Công nghệ xử lý chất thải rắn, Kỹ thuật tái chế

10

ThS. Đỗ Doãn Dung

Đại học Bách khoa Tp.HCM

Ứng dụng tin học trong môi trường, Nước cấp, cấp thoát nước

11

Ths Cù Huy Đức

ĐH Công nghiệp

Xử lý nước cấp, nước thải, Tự động hóa trong công nghệ môi trường

12

NCS. Trần Thị Tường Vân

Đài Loan

Công nghệ xử lý khí thải, Vật liệu Nano

13

NCS. Trần Chí Hiếu

Đài Loan

Công nghệ xử lý khí thải, Vật liệu Nano

14

NCS. Cao Thu Thủy

Đại học Liège (Bỉ)

Công nghệ xử lý nước cấp, Công nghệ vi tảo