Đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo Viện

02-05-2019

Để nắm bắt nguyện vọng của sinh viên trực tiếp, Ban lãnh đạo Viện tổ chức gặp sinh viên đối thoại và nhận đơn xin mở môn học theo lịch như sau:
+ 8h00-9h30, 8/5, phòng V8.5: tất cả các lớp khối CNMT. Tất cả giảng viên bộ môn CNMT tham dự
+ 9h30-11h09, 8/5, phòng V8.5: tất cả lớp ngành QLMT, 1 lớp KHMT. Tất cả
giảng viên bộ môn TNMT tham dự.
Đề nghị các bạn không đi được làm giấy xin phép trình lý do và gửi cho Giảng viên chủ nhiệm trước ngày 8/5.