Hoạt động Tái chế, tái sử dụng chất thải tại IESEM

18-04-2023

TÁI CHẾ- TÁI SỰ DỤNG RÁC THẢI 

  • Với môn học Thực hành Quản lý chất thải rắn- Chất thải nguy hại, với mục đích hướng tới việc Tái chế và tái sử dụng giúp giảm thiểu lượng rác thải và tài nguyên được sử dụng một cách bền vững hơn.
  • DHQLMT16A thực hiện việc tái chế các vật phẩm qua sử dụng thành những món đồ hữu ích, đẹp mắt, mang tính cộng đồng.

Hãy tái chế, đừng chỉ để giảm thiểu lượng rác thải, mà còn để giảm thiểu sự lãng phí tài nguyên quý giá