Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sinh viên năm 2023

03-03-2023

 

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO VIỆN VỚI SINH VIÊN NĂM 2023

Vào ngày 03/3/2022, Đoàn Viện KHCN&QLMT đã tổ chức Hội Nghị Đối Thoại Giữa Lãnh đạo Viện với sinh Viên Năm 2023. Hội nghị đã mời ban Lãnh đạo Viện, Bí thư Đoàn Viện, các trưởng Bộ môn tham gia đối thoại, chia sẻ và giải đáp thắc mắc của sinh viên về các vấn đề như học tập, cơ sở vật chất, ùn tắc giao thông tại trường đồng thời khuyến khích hỗ trợ học tập và các vấn đề khác.

 • Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch:
  •  PGS. TS Lê Hùng Anh – Viện trưởng
  •  TS. Lê Hồng Thía – Phó Viện trưởng
  • TS. Nguyễn Thị Thanh Trúc – Trưởng Bộ môn
  • TS Trần Thị Tường Vân - Trưởng Bộ môn
  • Đ/c Lê Bá Long – Bí thư Đoàn Viện KHCN&QLMT.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch đã thông qua nội dung báo cáo tổng kết trong những năm học vừa qua về những thành tích đáng kể và phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo của Viện KHCN&QL Môi trường.

Sau hơn 2 giờ làm việc, Hội nghị diễn ra theo đúng mục đích, đã triển khai và giải đáp các vấn đề thắc mắc, khó khăn của các bạn sinh viên về nhiều mặt.