Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2023

05-06-2023

World Environment Day 2023

Hôm nay 5/6/2023 “ Ngày môi trường thế giới “ do Chương Trình Môi Trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) phát động cùng chủ đề: “ Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” trong đó đẩy mạnh chiến dịch “ Chống ô nhiễm nhựa”.

Những năm qua, Việt Nam đã và đang thực thi nhiều cơ chế, chiến lược, chính sách, đề án để giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Đây là ngày mà người dân trên toàn thế giới chung tay bảo vệ môi trường. Nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, kiểm soát giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới 2023” hãy cùng chung tay “Bảo Vệ Trái Đất”. Giảm thiểu - Loại bỏ - Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất.

Cùng chung tay đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 đạt tính lan tỏa cao.