IESEM-IUH đã sẵn sàng đón tiếp tổ chức AUN-QA

29-10-2023

Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 01/11/2023, IUH sẽ vinh dự đón tiếp Tổ chức AUN-QA đến đánh giá cấp Chương trình đào tạo của 4 chuyên ngành của trường, trong đó của ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường của IESEM.

Tất cả các công tác chuẩn bị đã xong. Chúc IESEM nói riêng và IUH nói chung thành công trong đợt đánh giá lần này