IUH đứng thứ 11 trong 100 trường đại học tốp đầu trong bảng xếp hạng VNUR 2023

17-02-2023

Ngày 17/2, VNUR chính thức công bố kết quả xếp hạng 100 trường đại học tốp đầu trong Bảng xếp hạng VNUR 2023. Theo đó, IUH đứng thứ 11/100.

Tổng cộng có 191 trường có đầy đủ số liệu để thực hiện xếp hạng. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua chỉ số gồm 6 tiêu chuẩn và 17 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh khá toàn diện các chức năng hoạt động cơ bản của các cơ sở giáo dục đại học như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Đảm bảo được sự đối sánh toàn diện và cân bằng nhất, qua đó đảm bảo độ tin cậy cao đối với học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp, sinh viên đại học, cũng như các trường đại học và Chính phủ.