Giới thiệu chung Bộ môn Khoa học môi trường

01-06-2017

Bộ môn Khoa học môi trường thuộc Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường -Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 2011 với đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm 9 giảng viên, trong đó có 3 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh và 4 thạc sĩ.

Năm học 2016- 2017, bộ môn đã tuyển sinh khóa sinh viên đầu tiên thuộc chuyên ngành Khoa học môi trường với số lượng 30 sinh viên. Đây được xem là bước khởi đầu để Viện KHCN & QLMT phát triển một chuyên ngành đào tạo mới trong định hướng phát triển của Viện.

Năm học 2017- 2018, Bộ môn định hướng tiếp tục tuyển sinh thêm 2 lớp hệ đại học chính quy với số lượng 100- 120 sinh viên.

1. Mục tiêu đào tạo của Bộ môn

  • Đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho xã hội, có năng lực chuyên môn, có sức khỏe, đạo đức tốt phù hợp với các nhu cầu xã hội và nền kinh tế thị trường.
  • Trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành khoa học môi trường qua đó người học có khả năng giải thích, đưa ra giải pháp, và vận hành các giải pháp để giải quyết các vấn đề về môi trường hoặc ngăn chặn các vấn đề về môi trường có thể xãy ra.
  • Trang bị cho người học đủ kiến thức để tiếp tục đào tạo ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.

2. Chức năng và nhiệm vụ của Bộ môn

  • Tổ chức đào tạo hệ đại học ngành Khoa học môi trường
  • Xây dựng chương trình môn học và giảng dạy các môn cơ sở ngành cho các ngành Quản lý và tài nguyên môi trường, ngành Công nghệ môi trường; đồng thời xây dựng chương trình, giảng dạy các môn chuyên ngành thuộc ngành Khoa học môi trường
  • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu và thực hiện đề tài thuộc các chuyên ngành môi trường: Quản lý, Tài nguyên, Công nghệ và Khoa học môi trường
  • Định hướng, xây dựng kế hoạch, triển khai phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành của Viện nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phân tích dịch vụ