Kiến tập môi trường - Hoạt động thực tế của sinh viên

04-11-2018

Nhằm giúp người học có thể tiếp cận một số hoạt động công nghệ và công tác quản lý tài nguyên và môi trường,Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường thường xuyên tổ chức cho sinh viên tham quan thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, viện nghiên cứu, vườn quốc gia,... trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Năm 2018, Viện đã tổ chức cho sinh viên năm 2 của Viện tham quan Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Hiệp Phước - TP. Hồ Chí Minh, Nhà máy Ajinomoto - Đồng Nai, Khu dự trữ sinh quyển và rừng ngập mặn Cần Giờ. Chuyến đi đã giúp sinh viên có định hướng đúng về nghề nghiệp, phục vụ cho việc chủ động học tập, nghiên cứu ở các học kỳ tiếp theo. Đồng thời bước đầu trang bị các kỹ năng trong việc thu thập, xử lý và phân tích số liệu, tổng hợp và trình bày một bài báo cáo hoàn chỉnh.

Một số hình ảnh của chuyến tham quan thực tế: