Ký kết hợp tác giữa IESEM và Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản - Đại học Nông lâm TP.HCM

12-05-2023
Sáng 18/5/2023 tại trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công lễ “Kí kết hợp tác” về nghiên cứu và trao đổi học thuật giữ VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh và KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Tham dự buổi lễ, trên cơ sở Thoả thuận hợp tác này, Viện KHCN&QLMT và Khoa QLDD&BĐS sẽ cùng nhau thống nhất các nội dung và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể.
  • Về phía Viện KHCN&QLMT, PGS.TS Lê Hùng Anh chức vụ: Viện trưởng, là đầu mối thực hiện các nội dung hợp tác và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.
  • Về phía Khoa QLDD&BĐS ,ThS Lê Ngọc Lãm chức vụ: Viện trưởng, là đầu mối thực hiện các nội dung hợp tác và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.
 • Với mục tiêu hợp tác chung:
  • Cùng nhau phát triển, hai bên cùng có lợi, nâng cao uy tín của nhau không ràng buộc pháp lý về tài chính.
  • Hợp tác tong các lĩnh vực: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hỗ trợ sinh viên trong nghiên cứu khoa học, tìm việc và khởi nghiệp.
 • Tại buổi lễ thoả thuận hợp tác thống nhất nội dung hợp tác như sau:
  • Hợp tác đào tạo:
   • Hai bên phối hợp tổ chức tập huấn chuyên đề và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ giảng viên chuyên ngành Quản lý Đất đai.
   • Tùy theo nhu cầu, hai bên sẽ hỗ trợ thỉnh giảng các môn chuyên ngành của Ngành Quản lý Đất đai và liên quan.
   • Phối hợp tham gia hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp, Luận văn tốt nghiệp cho sinh viên và học viên ngành Quản lý Đất đai.
  • Hợp tác nghiên cứu khoa học:
   • Hai bên A và B cùng chia sẻ các hướng nghiên cứu, kinh nghiệm và tổ chức Hội thảo, Hội nghị chuyên đề đối với các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai và bất động sản.
   • Tùy theo nhu cầu, hai bên sẽ có các hợp tác cụ thể cho các đề tài nghiên cứu ứng dụng thực tiễn nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ nhân sự trực thuộc và đối tác từ các bên liên quan có thể thí điểm, ứng dụng, nghiên cứu phát triển.
  • Hỗ trợ sinh viên:
   • Hai bên sẵn sàng hỗ trợ và trao đổi các sinh viên của nhau trong việc thực hiện nghiên cứu khoa học, hoạt động cộng đồng, tìm việc làm và khởi nghiệp.

Sau buổi “KÍ KẾT HỢP TÁC” , giữa VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh và KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đã mở ra nhiều hướng nghiên cứu và hợp tác lâu dài, hi vọng sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong tương lai.