Lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp cho Sinh viên Khóa 11 (2015 - 2019)

08-06-2019

Ngày 07 - 08/06/2019 Viện KHCN & QL Môi trường đã tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp cho Sinh viên Khóa 11 (2015 - 2019)
Buổi lễ được tổ chức khá thành công với sự tham gia của đông đủ sinh viên bảo vệ khóa luận, sinh viên đến lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm và Giảng viên tham gia đánh giá và góp ý cho Khóa luận.