Lịch ôn thi tốt nghiệp và thời khóa biểu trả nợ môn chính trị

23-03-2017

Theo thông báo của Khoa Lý luận chính trị:

- Thời khóa biểu học trả nợ 2017 _ Đợt 1

- Lịch ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị