Gửi yêu cầu liên hệ - phản hồi

  • Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
  • 12 Nguyễn Văn Bảo, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh - Lầu 9, 10 - Nhà X
  • 0283.8940 390 (561)
  • 0283.9940 954
  • iesem@iuh.edu.vn