Lợi ích từ việc thực tập doanh nghiệp

04-07-2023

Thực tập doanh nghiệp chính là cơ hội để sinh viên quan sát công việc hàng ngày tại một doanh nghiệp, văn hóa và môi trường làm việc (môi trường có năng động, chuyên nghiệp hay những tiêu chí khác mà sinh viên đang tìm kiếm).

  1.  Trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế: Trong suốt thời gian học tập, phần lớn thời lượng học trên trường là thời gian sinh viên tiếp nhận, trau dồi kiền thức chuyên ngành. Môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên tiếp nhận được những kiến thức mới mẻ, được trãi nghiệm công việc được giao phù hợp với năng lực và yêu cầu hoàn thành như một nhân viên thực thụ của doanh nghiệp.
  2.  Xây dựng kỹ năng chuyên môn: Thực tập giúp sinh viên xây dựng và phát triển các kỹ năng chuyên môn liên quan đến lĩnh vực họ quan tâm. Học tập, tiếp thêm kiến thức từ các doanh nghiệp.
  3. Tự phát triển và trau dồi kỹ năng mềm: Thực tập không chỉ giúp sinh viên rèn kỹ năng chuyên môn mà còn phát triển các kỹ năng mềm quan trọng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sắp xếp thời gian…
  4.  Mở rộng mạng lưới xã hội và xây dựng quan hệ: Thực tập cung cấp cơ hội để sinh viên gặp gỡ và làm việc cùng với các chuyên gia, kỹ sư trong lĩnh vực của mình. Điều này giúp sinh viên mở rộng mạng lưới xã hội, xây dựng quan hệ và tạo dựng mối liên hệ có giá trị với những người trong ngành.

Chúc các “ KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG TƯƠNG LAI ” có sự trải nghiệm thật bổ ích từ việc Thực tập doanh nghiệp nhé!