Giới thiệu chung ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

01-06-2017

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

  • Tên chương trình đào tạo:

- Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật môi trường

Tiếng Anh: Environmental Engineering Technology

  • Mã số ngành đào tạo: D510406
  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Thời gian đào tạo: 4 năm (08 học kỳ)
  • Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

       + Tiếng Việt: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường

       Tiếng Anh: Bachelor in Environmental Engineering Technology

  • Đơn vị đào tạo: Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
  • Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đảm bảo chất lượng đào tạo: Đang xây dựng theo chuẩn quốc tế AUN-QA
  • Bộ môn chủ quản: Công nghệ môi trường

+ Trưởng bộ môn: TS Lê Hoàng Anh

 

2. Mục đích đào tạo

Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có mục tiêu cung cấp cho sinh viên đầy đủ các kỹ năng và kiến thức cơ sở và chuyên ngành về kỹ thuật và công nghệ môi trường để có thể vận dụng giải quyết các vấn đề môi trường đô thị và khu công nghiệp và đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng trong ngành công nghệp và dịch vụ môi trường.

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu khoa học, có kĩ năng về tự làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, quản lý và lãnh đạo nhóm và giao tiếp giao tiếp.  Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng tiếng Anh với hệ chuẩn là B1, tương đương 4.0 IELTSBên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp còn có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, và có sức khoẻ.

Những kiến thức, kỹ năng và thái độ trên sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp có khả năng học tập suốt đời, tiếp tục phát triển chuyên môn đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế của đất nước..

3. Thông tin tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh: Năm 2017 theo hình thức xét tuyển kết quả tốt nghiệp. Các tổ hợp xét tuyển bao gồm A00, B00, D07 và D90; (A00: Toán, Vật lý, Hóa học; B00: Toán, Hóa học, Sinh học; D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học; và D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên);

Dự kiến quy mô tuyển sinh: Theo phân bổ chỉ tiêu của trường, dự kiến 300 SV/năm.

- Hình thức đào tạo: Chính quy- tập trung (4 năm).