Giới thiệu chung ngành Khoa học môi trường

01-06-2017

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

 • Tên ngành đào tạo:

       + Tiếng Việt: Khoa học Môi Trường

       + Tiếng Anh: Environmental science

 • Mã số ngành đào tạo: 52440301
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Thời gian đào tạo: 4 năm (08 học kỳ)
 • Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

       + Tiếng Việt: Kỹ sư Khoa học môi trường

       + Tiếng Anh: Engineer in Environmental Science

 • Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo chất lượng đào tạo: Theo chuẩn quốc tế AUN-QA
 • Trưởng Bộ môn KHMT: TS. Nguyễn Thanh Bình

2.  Mục đích và mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho xã hội, có năng lực chuyên môn, có sức khỏe, đạo đức tốt phù hợp với các nhu cầu xã hội và nền kinh tế thị trường.
 • Trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành khoa học môi trường qua đó người học có khả năng giải thích, đưa ra giải pháp, và vận hành các giải pháp để giải quyết các vấn đề về môi trường hoặc ngăn chặn các vấn đề về môi trường có thể xãy ra.
 • Trang bị cho người học đủ kiến thức để tiếp tục đào tạo ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.

3.  Thông tin tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Theo quy định chung của Bộ GD-ĐT

 • Dự kiến quy mô tuyển sinh: Theo phân bổ chỉ tiêu của trường.
 • Hình thức đào tạo: chính quy- tập trung.