Ngày của nước năm 2023

22-03-2023

 22/3 hàng năm là “Ngày Nước Thế Giới”. Đây là một sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý của mỗi người trên khắp thế giới để thấy được tầm quan trọng của tài nguyên nước và góp phần chung tay quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này.

  • "Nước là nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng ta - Chúng ta cần phải sử dụng nó một cách có trách nhiệm hơn; Chúng ta cần phải cân bằng tất cả các nhu cầu về nước của xã hội trong khi vẫn đảm bảo những người nghèo nhất, những đối tượng yếu thế không bị bỏ lại phía sau" chính là thông điệp mà Ủy ban Nước Liên hiệp quốc (UN - Water) công bố trong ngày nước thế giới 2020.
  • Ngày Nước Thế Giới. Sẽ nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường.
  •  Để hưởng ứng cũng như tri ân ngày đặc biệt này Viện Khoa Học Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường - IUH cũng phát huy và tuyên truyền vai trò trong việc bảo vệ nước ngầm khỏi ô nhiễm và sử dụng nó một cách bền vững, cân bằng nhu cầu của con người và hành tinh.

Tiết kiệm nước - Bảo vệ trái đất xanh