Nhân viên Kinh doanh Kỹ thuật

Ngày đăng: 17/03/2019

Công ty Hóa chất Gia Định tuyển dụng:

Vị trí: Nhân viên Kinh doanh Kỹ thuật

Yêu cầu: Kỹ sư Môi trường

Liên hệ: Mrs Diễm 0778752857