Nhân viên Môi trường

Ngày đăng: 14/09/2017

Giày mẫu Môi trường: (GẤP)
- Trưởng nhóm ES và EC: 01 người
Yêu cầu: 
+ Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản lý Môi trường / Khoa học Môi trường / Kỹ thuật Môi trường / Công nghệ Môi trường,..
+ Tiếng Anh thành thạo 04 kỹ năng (TOEIC > 700), vi tính văn phòng khá.
+ Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Nhân viên Môi trường: 03 người
Yêu cầu: 
+ Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản lý Môi trường / Khoa học Môi trường / Kỹ thuật Môi trường / Công nghệ Môi trường,..
+ Biết tiếng Anh, vi tính văn phòng khá.
+ Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.