Nhân viên Môi trường

Ngày đăng: 20/04/2019

Công ty đang tuyển dụng các vị trí sau đây:

- 2 Nhân viên Tư vấn môi trường (ưu tiên nam)

- 2 Nhân viên Kinh doanh môi trường

- 2 Nhân viên Phòng thí nghiệm môi trường (ưu tiên nam)

Liên hệ:

Email: daiviet@dve.vn 

Điện thoại: (028) 37010199 / 0918115135 (chị Thanh Qúi) 

Fax: (028) 37010198