Seminar chuyên đề các vấn đề môi trường của GS.Fujita

09-07-2019

Tiếp nối sự thành công trong các chương trình hợp tác quốc tế với trường Đại học của các nước trên thế giới như Bỉ, Đức, Mỹ,... Vào ngày 07/09/2019, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường ( IESEM) - Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Giáo Sư Toyohisa Fujita – Chủ tịch diễn đàn nghiên cứu công nghệ tái chế kim loại hiếm, khoa đổi mới hệ thống trường Đại học Tokyo - Nhật Bản, đã tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến môi trường. Tại hội thảo, Giáo sư  đã trình bày 3 vấn đề cụ thể:

  1. Sustainable Eco-society by considering of importance and problems of clean energy production.
  2. Waste water treatment history and method.
  3. Case study for recycling.

Hội thảo thu hút được sự tham gia đông đảo của các giảng viên, sinh viên Viện Khoa học Công nghệ & Quản lý môi trường, Khoa Công nghệ Hóa học, Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm và sinh viên trong trường. Đây cũng là cơ hội tốt để các bạn sinh viên được trao đổi và hiểu rõ hơn về các vấn đề môi trường đang được xã hội quan tâm như: năng lượng sạch, phương pháp xử lý nước thải và tái chế rác thải, đồng thời cũng là tiền đề cho quan hệ hợp tác về sau giữa trường Đại học Công nghiệp và trường Đại học Tokyo – Nhật Bản.

Tài liệu của Hội thảo: Tại đây

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Biên tập: Ngọc Phương

Chụp ảnh: Ánh Tuyết, Nguyễn Huy

Ban truyền thông ICT