Sinh viên của IESEM đạt giải NHẤT cuộc thi Euréka cấp Trung ương năm 2019

24-11-2019

Với đề tài: "Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật và nấm trong dạ dày bò có khả năng phân giải cellulose ứng dụng sản xuất thử nghiệm chế phẩm E.M xử lý phế phẩm nông nghiệp" của tác giả Nguyễn Văn Đoán dưới sự hướng dẫn của NCS.Lê Hồng Thía - thuộc Viện KHCN & QL Môi trường tham gia Eureka 2019 với các thành tích sau:

  • Giải NHẤT cấp Trung ương - Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường.
  • Giải Đề tài được yêu thích nhất cấp Thành
  • Giải NHẤT cấp trường - Lĩnh vực Hóa - Sinh - Môi trường.

Xin chúc mừng thành công trong NCKH của giảng viên và sinh viên IESEM.

Một số hình ảnh buổi tuyên dương:

 

 

 

Nguồn ảnh: Trung tâm thông tin và truyền thông IUH

Biên tập: Ban truyền thông ICT