Sinh viên IESEM đạt Giải thưởng sinh viên NCKH EURÉKA cấp trường năm 2022

18-10-2022
Chúc mừng các em sinh viên Viện Môi trường (IESEM) đã dành được các giải thưởng cao nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 2022 cấp trường lĩnh vực Tài nguyên Môi trường.
..........
Năm 2022, IUH nhận được 57 đề tài tham gia giải thưởng thuộc 6 lĩnh vực khác nhau, kết quả chung cuộc có 07 giải Nhất, 08 giải Nhì, 13 giải Ba và 29 giải Khuyến khích. Trong đó, 31 đề tài được đề cử tham gia cuộc thi cấp Thành đoàn TPHCM (02 đề tài tự do).