Giới thiệu chung Bộ môn Tài nguyên môi trường

01-06-2017

Bộ môn Tài nguyên Môi trường thuộc Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường- Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, được thành lập năm 2011, đến nay có khoảng 760 sinh viên tham gia học chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Bộ môn có 11 giảng viên gồm 1 Phó giáo sư,  1 Tiến sĩ, 2 NCS, 6 Thạc sĩ

Năm học 2017-2018, theo chỉ tiêu tuyển sinh của trường và định hướng phát triển của Viện, bộ môn tiếp tục tuyển sinh chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường- mã ngành 52850101 với hai hệ đào tạo gồm Đại học chính quy và Đại học chất lượng cao.

1. Mục tiêu

Chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường trình độ đại học trang bị cho người học kiến thức nhằm phát triển toàn diện, để có khả năng đảm đương được công tác của một kỹ sư chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường trong việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng được các nhu cầu với sự phát triển của ngành và xã hội.

2. Chức năng và nhiệm vụ bộ môn

-  Tổ chức đào tạo kỹ sư chuyên ngành Quản lý Tài nguyên vả Môi trường;

-  Xây dựng chương trình, môn học và giảng dạy các môn chuyên ngành;

-  Hướng dẫn sinh viên thực tập chuyên ngành, thực tập thực tế tại các cơ quan, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp về hướng chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường;

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu và thực hiện đề tài thuộc chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

- Nghiên cứu và liên kết với các Sở ban ngành trong nước, các tổ chức quốc tế thực hiện các đề tài- dự án liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Tham gia giảng dạy các môn chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường cho các chuyên ngành Công nghệ Môi trường, Quản lý Môi trường và Khoa học Môi trường;