Thông báo buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Đợt 3 năm 2019

30-03-2019

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ theo quyết định 691/QĐ/ĐHCN ngày 20/03/2019 được Viện KHCN&QL Môi trường tổ chức vào ngày 30 tháng 03 năm 2019 cho 03 học viên sau:

  1. Học viên: Lê Mai Uyên Phương, lớp CHQLMT5A

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp  ứng dụng tiêu chuẩn khách sạn xanh ASEAN cho khách sạn tại thành phố Đà Lạt

  1. Học viên: Đặng Công Tâm, lớp CHQLMT5A

Tên đề tài: Điều tra, khảo sát đánh giá  hiện trạng và  lập kế  hoạch xây dựng, quản lý bộ chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  1. Học viên: Nguyễn Nguyên Trường, lớp CHQLMT5A

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá  và  đề  xuất giải pháp bảo vệ  chất lượng nước dưới đất – trường hợp cụ thể tại huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên.

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia và nhà khoa học nhiều kinh nghiệm thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. Hội đồng đã làm việc hết sức nghiêm túc, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được của các học viên, cũng đã chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện. Kết quả đánh giá chung là các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn.

Thành công của buổi lễ bảo vệ tiếp tục khẳng định chất lượng chương trình đào tạo Thạc sĩ của IESEM, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của các học viên trên con đường học tập, nghiên cứu và mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai.

Một số hình ảnh của buổi lễ bảo vệ luận văn: