Thông báo buổi Seminar khoa học: " Những vấn đề môi trường cần cân nhắc khi khai thác tại mỏ sắt Thạch Khê- Hà Tĩnh"

20-08-2017

Bộ môn Tài nguyên môi trường - Viện Khoa học công nghệ và Quản lý Môi trường có tổ chức buổi Seminar khoa học.

Với chủ đề: " Những vấn đề môi trường cần cân nhắc khi khai thác tại mỏ sắt Thạch Khê- Hà Tĩnh"

Người trình bày: GS Đặng Trung Thuận

Địa điểm: Phòng E3.02

Thời gian: 14h-16h ngày 23/6/2017.

Thành phần tham dự: Sinh viên, học viên cao học và các giảng viên, nhà khoa học có quan tâm
 
Trân trọng thông báo.