Thông báo Đăng ký tham dự Seminar

03-08-2022

ĐĂNG KÝ THAM DỰ SEMINAR "THU HỒI PHOSPHOROUS TỪ NGUỒN THẢI: TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP"

  • Đối tượng: Giảng viên, Nghiên cứu viên, Học viên cao học, Cựu sinh viên, Doanh nghiệp
  • Báo cáo 1: Recovery of Phosphorus From Dried Sewage Sludge for Fertilizer Formulations
  • Giáo sư Andreas Pfennig - Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Liege, Vương quốc Bỉ.
  • Báo cáo 2: Phosphorus in waste sources in Southern Vietnam: Potential for recovery and process approaching
  • Ph.D. student Vũ Đình Khang – Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Liege, Vương quốc Bỉ.
  • Thời gian: 9h30-11h00 ngày 12 tháng 08 năm 2022
  • Địa điểm: Phòng NC3 - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Link đăng ký: ĐĂNG KÝ THAM DỰ SEMINAR "THU HỒI PHOSPHOROUS TỪ NGUỒN THẢI: TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP" (google.com)