Thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào IUH với các ngành khối Môi trường năm 2023

07-07-2023
  • Viện Khoa Học Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường - IUH chúc mừng các bạn thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào Trường năm 2023.
  • Chi tiết nội dung thông báo trúng tuyển sớm, check link: https://tuyensinh.iuh.edu.vn/thisinh
  • Thí sinh cần xếp Ưu tiên "ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển" là "nguyện vọng 1" trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Từ 10/7 đến 17g ngày 30/7).