Thông báo gặp mặt lãnh đạo Viện với Tân sinh viên K17

02-09-2021

Thông báo: Viện KHCN & QLMT tổ chức buổi gặp mặt giữa Ban lãnh đạo Viện, Giáo viên chủ nhiệm với TÂN SINH VIÊN nhằm gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ định hướng chuyên ngành cho các em. Đề nghị các em tham gia đầy đủ và đúng giờ.
- Thời gian: 13h30 - 16h00 ngày 03/09/2021
- Hình thức tổ chức: Ứng dụng ZOOM,  ID: 936 5300 3428, password: 370298
- Thành phần: Sinh viên các lớp DHQLDD17A, DHQLDD17B, DHQLMT17A