Thông báo mở lớp học phần bổ sung năm học 2019 - 2020

01-08-2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỰ KIẾN MỞ LỚP HỌC PHẦN BỔ SUNG HKI/2019-2020

Thân gửi các em sinh viên Viện Môi trường,

Viện Môi trường dự kiến đề xuất nhà trường mở một số môn học cho các SV chưa học theo tiến độ/học lại trong học kỳ 1/2019-2020 sau:

1. Phân tích môi trường

2. Vi sinh môi trường

3. Quản lý tài nguyên khoáng sản

4. Đồ án chuyên ngành QLTN&MT

Các em sinh viên ngành Công nghệ môi trường và Quản lý TNMT có nhu cầu mở lớp học liên hệ đăng ký các giảng viên sau:

- Thầy Khang (CNMT): 0977389914 - Cô Thía (TNMT): 0913648883

HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ: 17h ngày 23/08/2019