Thông báo thời gian báo báo Khóa luận Tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12 (2016-2020)

31-08-2020

IESEM thông báo đến sinh viên ngành Quản lý môi trường và Khoa học môi trường Khóa 12 (2016 - 2020):

- Nộp báo cáo và đồ án: ngày 4/9/2020
- Tổ chức hội đồng báo cáo: thứ bảy ngày 12/9/2020 (dự kiến)

Các bạn liên hệ với giảng viên để nộp báo cáo đúng thời  hạn.

- Cô Thùy Dương nhận báo cáo và đồ án sinh viên lớp DHQLMT12A

- Thầy Bá Long nhận báo cáo và đồ án sinh viên lớp DHKHMT12A