Thông báo tổ chức Seminar: Environment vs World wide Demography

06-01-2019

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường tổ chức Seminar khoa học với chủ đề: "Environment vs World wide Demography"

Thời gian: 9h00 ngày 11/01/2019

Địa điểm: V9.06

Diễn giả: Mr. Daniel - Công tác tại: Sustainable Development Dept of Province of Luxemburg- Belgium

Kính mời cán bộ giảng viên, các em sinh viên và những người quan tâm đến dự hội thảo.