ThS. Đỗ Doãn Dung

ThS. Đỗ Doãn Dung

Giảng viên

Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường

Họ và tên:        Đỗ Doãn Dung                         Giới tính: Nữ

Năm sinh:   1986

Học vị :    Thạc sĩ         .  Năm công nhận học vị: 2011

Bộ môn: Công nghệ môi trường

E-mail: dodoandung@iuh.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Công nghệ lọc màng, Nước DI và nước kiềm hoá
  • Tái chế chất thải ngành lọc hoá dầu

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

05/2015- nay

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Giảng viên

05/2014-04/2015

Global Water Engineering

Công tác viên tại Việt Nam

10/2010-04/2014

VPĐD EKC Machinery &Plant tại TPHCM

Kỹ sư môi trường- kiêm trợ lý giám đốc thương mại

05/2008-08/2010

Idro Water Technologies Singapore Pte, Ltd.

Kỹ sư công nghệ

02/2008-04/2008

Trung tâm Dịch vụ & Công nghệ Môi trường (ETC)

Kỹ sư môi trường

06/2007-09/2007

Viện Khoa học và Kỹ thuật Nhiệt đới (VIETTEP)

Thực tập sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, tỉnh, trường)/ Hợp tác quốc tế với đơn vị nào, nước nào?

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng lan truyền mùi từ các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

2016/2017

Cấp trường

Thư ký đề tài

2

Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ (Polystyrene concrete) có sử dụng chất thải công nghiệp không nguy hại

2017/2018 (dự kiến)

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài