TS. Lê Huệ Hương

TS. Lê Huệ Hương

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

Họ và tên: Lê Huệ Hương                                Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1977

Học vị : Tiến Sĩ            .  Năm công nhận học vị: 2003

Bộ môn: Khoa Học Môi Trường

E-mail: lehuehuong@gmail.com

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Khoa học môi trường

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

09/2006 đến nay

Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM

Giảng viên

Các bài báo đã công bố

[1]. Bùi Thanh Hoàng, Lê Huệ Hương. Kinh nghiệm nước ngoài về ứng dụng bùn đỏ trong xử lý nước thải và khí thải nhằm bảo vệ môi trường. Tạp chí Thông Tin và Phát Triển (Journal of Information and Development). Số 11/2015. ISSN 1859-2678. 2015.

[2]. Le Hue Huong, Nguyen Hieu Tin. Review on Educating Global Citizen and Lessons for Vietnam Higher Education. The International Conference on Education and Social Integration (ICESI 2016).  ISBN 978-0-9945391-0-6. 2016.

[3]. Lê Huệ Hương, Dương Thị Minh Phượng. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý tài nguyên thiên nhiên tại địa phương thông qua phát triển du lịch văn hóa sinh thái. Tạp chí Thông Tin và Phát Triển (Journal of Information and Development). Số 6/2016. ISSN 1859-2678. 2016.