ThS. Nguyễn Thị Hàng

ThS. Nguyễn Thị Hàng

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

Họ và tên:       NGUYỄN THỊ HÀNG       Giới tính: Nữ

Năm sinh:      1982

Học vị :          Thạc Sĩ .     Năm công nhận học vị: 2009

Bộ môn:         Quản lý môi trường

E-mail:          hangnguyen08@gmail.com

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Quản lý môi trường
  • Quy hoạch môi trường
  • Biến đổi khí hậu

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2004-2006

Công ty TNHH Shangway

Nhân viên HSE

2007-2011

Trung tâm công nghệ và dịch vụ môi trường Cetas

Nghiên cứu viên

2011-nay

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM- Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường

Giảng viên

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, tỉnh, trường)/ Hợp tác quốc tế với đơn vị nào, nước nào?

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

2005 - 2007

Đề tài cấp tỉnh

Tham gia

2

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp vệ sinh môi trường khả thi trong và sau lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long

2006 - 2008

Đề tài cấp
nhà nước

Tham gia

3

Điều tra khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và xây dựng Quy chế bảo vệ môi trường

2007-2009

Đề tài cấp tỉnh

Thư kí

4

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của các dạng đê bao đến các yếu tố kinh tế kỹ thuật của các mô hình sản xuất

2007 - 2010

Đề tài cấp tỉnh

Tham gia

5

Đánh giá khả năng chịu tải các hệ sinh thái để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường lưu vực sông Vàm Cỏ

2009 - 2010

Đề tài cấp
nhà nước

Tham gia

6

Nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận

2009-2010

Đề tài cấp tỉnh

Thư kí

7

Điều tra, đánh giá mức độ, xác định nguyên nhân nhiễm bẩn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng một số hàng hóa nông sản chủ yếu ở tỉnh Đăk Nông

2009-2010

Đề tài cấp tỉnh

Tham gia

8

Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Ninh Thuận 5 năm, giai đoạn 2006-2010

2010-2013

Đề tài cấp tỉnh

Thư kí

 

2. Các bài báo đã công bố

1. Tran Thi Kim, Nguyen Ky Phung, Nguyen Thi Hang. “Calculating Social Vurnerability Index due to Flooding in Tam Thon Hiep Commune, Can Gio District”. the 5th VNU - HCM International Conference for Environment and Natural Resources (ICENR 2016).

2. Tran Thi Kim, Nguyen Ky Phung, Nguyen Thi Bay, Nguyen Ky Phung. A study on impact of climate change to salinity at water intake points of supply water factories and adaptation solutions proposal. Journal of Science and Technology 54 (4B) (2016) 116-122

3. Nguyen Ky Phung, Tran Thi Kim, Nguyen Thi Hang. Nghiên cứu dự báo dòng chảy lũ đến và lưu lượng xã của hồ chứa dưới tác động của biến đổi khí hậu. Tạp chí khí tượng thủy văn, ISSN 2525-2208, số 668, năm 2016.