ThS. Đồng Phú Hảo

ThS. Đồng Phú Hảo

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

Họ và tên:     Đồng Phú Hảo                           Giới tính: Nam

Năm sinh:  1980

Học vị : Thạc sĩ           .  Năm công nhận học vị: 2008

Bộ môn: Khoa học môi trường

E-mail: phuhaodong@gmail.com

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Ứng dụng GIS trong  nghiên cứu và quản lý tài nguyên môi trường.

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 9/2006 – 9/2010

Khoa GDTX – ĐHCN TPHCM

Giảng viên

Tháng 9/2010 – 10/2013

Khoa GDTX – ĐHCN TPHCM

Tổ trưởng bộ môn

Tháng 10/2013 – 3/2017

Khoa GDTX – ĐHCN TPHCM

Trợ lý khoa

Tháng 3/2017 đến nay

Viện KHCN&QLMT – ĐHCN TPHCM

Giảng viên

Đang cập nhật dữ liệu...