ThS. Ngô Xuân Huy

ThS. Ngô Xuân Huy

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

Họ và tên:  NGÔ XUÂN HUY               Giới tính: NAM

Năm sinh: 1981

Học vị : Thạc sĩ            Năm công nhận học vị: 2009

Bộ môn: Công nghệ Môi trường

E-mail: ngoxuanhuy@iuh.edu.vn

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Công nghệ và kỹ thuật môi trường: công nghệ xử lý nước thải, nước cấp, đất, không khí

- Công nghệ sản xuất sạch, năng lượng sạnh

- Công trình: thiết kế, thi công, quản lý dự án

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 9/2009 – nay

Viện KHCN&QL Môi trường (IESEM)

Giảng viên

2005 – Tháng 8/2009

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường (VITTEP)

Kỹ sư

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, tỉnh, trường)/ Hợp tác quốc tế với đơn vị nào, nước nào?

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ứng dụng EM (Effective Microorganisms) vào xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải từ các cơ sở chế biến bột củ mì, cao su trên địa bàn Tây Ninh

2005

 

Đề tài khoa học cấp tỉnh

Tham gia

2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể cải thiện tình hình môi trường các cơ sở CBTS qui mô vừa và nhỏ ở TP. HCM

2006

 

Đề tài khoa học cấp thành phố

Tham gia

3

Đề xuất Quỹ tái chế chất thải ở TP. HCM

2005

 

Đề tài khoa học cấp thành phố

Tham gia

4

Nghiên cứu quy hoạch xây dựng mô hình nghĩa trang nhân dân cấp xã ở Trà Vinh

2006

Đề tài khoa học cấp tỉnh

Tham gia

5

Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

2008 – 2009

Tham gia

Đề tài quy hoạch cấp tỉnh

Tham gia

2. Các bài báo đã công bố

1

Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở chế biến thủy sản quy mô vừa và nhỏ tại Tp HCM

Đồng Tác giả

Hội nghị Môi trường - Khoa học Môi trường, ĐH KHTN Tp.HCM 2006

2006

2

Xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ trong ao nước với thảm thực vật tự nhiên của Việt Nam

Đồng Tác giả

Hội nghị lần thứ 5 về Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

2014

3

Nghiên cứu khả năng sử dụng TiO2 trong các hạt phế thải nix như là một chất xúc tác cho quá trình oxy hóa tiên tiến của nước thải có chứa phenol và các hợp chất phenol

Đồng Tác giả

I Hội nghị Quốc tế về Công nghệ tiên tiến và Phát triển Bền vững - ICATSD2016, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2016

2016

3. Giáo trình và sách chuyên khảo đã xuất bản

1. Thực hành xử lý nước cấp, Viện KHCN&QL Môi trường, 2016