ThS. Lê Bá Long

ThS. Lê Bá Long

Giảng viên

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

Họ và tên:  Lê Bá Long             Giới tính:  Nam

Năm sinh:  1989

Học vị : Thạc Sỹ    .  Năm công nhận học vị: 2013

Bộ môn: Tài nguyên Môi trường

E-mail: lebalong@iuh.edu.vn

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

-Tài nguyên môi trường đất và xử lý thoái hóa ô nhiễm đất

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2012 - nay

Trường Đại học Công nghiệp TP HCM

Giảng viên

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, tỉnh, trường)/ Hợp tác quốc tế với đơn vị nào, nước nào?

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

2016/2017

Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai

Thành viên

2

Điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để hạn chế quá trình thoái hóa đất do bị khô hạn, hoang mạc hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

2016/2017

Sở khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Thư ký đề tài

3


Xây dựng tiêu bản môi trường đất phục vụ công tác dạy học và nghiên cứu trong trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

 

2014/2015

Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

 

2. Các bài báo đã công bố

1.      Lê Bá Long. Ứng dụng GIS trong xây dựng bản đồ và đánh giá chất lượng nước mặt sông Sài Gòn. Tạp chí Công Thương 06/2016. Trang 32-40.