TS. Nguyễn Thanh Bình

TS. Nguyễn Thanh Bình

Trưởng bộ môn Khoa học Môi trường

Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình,  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1972, Nơi sinh:  Quảng Bình

Quê quán: Lệ Thủy – Quảng Bình, Dân tộc: Kinh

Học vị : Tiến sĩ.  Năm công nhận học vị: 2009

E-mail: nguyenbinhthanh@yahoo.com

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Phát triển bền vững
 • Chu trình sinh hóa địa trong môi trường
 • Cải tạo, quản lý và bảo tồn đất, hóa học đất, xói mòn đất,
 • Chất lượng nước mặt
 • Phát thải khí hiệu ứng nhà kính trong các hệ sinh thái
 • Than sinh học

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2016- Hiện nay

Trường đại học Công Nghiệp

Giảng viên, Trưởng bộ môn

2014-2015

Trường đại học Tôn Đức Thắng

Nghiên cứu viên

2011-2013

Trường đại học Pennsylvania - USA

Nghiên cứu viên sau tiến sĩ

1996 - 2010

Viện nghiên cứu cao su Việt Nam

Nghiên cứu viên, phó trưởng bộ môn

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu / Lĩnh vực ứng dụng

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ảnh hưởng của than sinh học đến phát thải khí hiệu ứng nhà kính trong đất trồng lúa nước

2017-2018

Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Ba Ria Vũng Tàu.

2016-2018

Tỉnh

Thành viên  chính

3

Greenhouse gas life cycle analysis of biochar effects on marginal land conversion to switchgrass production

2011-2015

Nước ngòai

Thành viên chính

4

Tapping panel dryness of natural rubber trees under varying soil conditions

2009-2010

Ngành

Thành viên chính

5

Thảm phủ bảo vệ đất  1999-2008

199-2008

Ngành

Thành viên

6

ADP (Agriculture diversification program) sponsored by World Bank, 1999-2002

199-2002

Hợp tác quốc tế

Thành viên

7

TDP (Technical Development Program) sponsored by Rubber Research Institute of Malaysia, 1996-1999

1996-1999

Hợp tác quốc tế

Thành viên

8

CIRAD (a French research center dealing with developing countries on agriculture issues), 1996-1998.

1996-1998

Hợp tác quốc tế

Thành viên

9

Fertilizer application based on leaf nutrient diagnosis for natural rubber plantations, 1996-1998

1996-1998

Ngành

Thành viên

 1. Các bài báo đã công bố

Tạp chí khoa học trong nước: 

 • Nguyen, B.T. and Vo, T.T.H., (2011). Xác định chu kỳ kinh doanh cây cao su tối ưu của một số đơn vị trồng cao su miền đông nam bộ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13, 47-52.
 • Ngô Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Văn Hằng,  Hòa Thiện Hải, Trần Văn Danh, Nguyễn Thanh Bình,  2005. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật bón phân cho cây cao su theo phương pháp chẩn đoán dinh dưỡng vùng miền Đông Nam Bộ, Tạp chí Khoa Học Đất, 21, 42-49.
 • Ngô Thị Hổng Vân, Hòa Thiện Hải, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Tri, 2004.  Hiệu quả bón phân phức hợp hữu cơ Phitohocmôn có kết hợp phân vô cơ trên cao su khai thác và kiến thiết cơ bản tại công ty cao su ChưSê, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn, 5, 663-665.
 • Ngô Thị Hồng Vân, Hòa Thiện Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Danh,  2002. Thử nghiệm bón phân theo phương pháp chẩn đoán dinh dưỡng cho cao su khai thác trên đất xám miền Đông Nam Bộ,  Trong Báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ, Viện nghiên cứu cao su Việt Nam, Nhà xuất bản Nông Nghiệp, 61-68